שים
לארוס
על
כולם

ועכשיו במבצע
2+1

ההטבה תינתן בזרעים

פרי איכותי בעל מוצקות וחיי מדף מצוינים

משקל פרי ממוצע גדול ב-5% מהמתחרים

צבע פרי אטרקטיבי

עלים בצבע ירוק כהה לשמירה על צימוח בריא

שים
לארוס
על
כולם

ועכשיו במבצע
2+1

ההטבה תינתן בזרעים

שים
לארוס
על
כולם

ועכשיו במבצע
2+1

ההטבה תינתן בזרעים

פרי איכותי בעל מוצקות וחיי מדף מצוינים

משקל פרי ממוצע גדול ב-5% מהמתחרים

צבע פרי אטרקטיבי

עלים בצבע ירוק כהה לשמירה על צימוח בריא

למבצע 2+1

עמיאל גואטה
מנהל מכירות אזור מערב ישראל

עמיאל גואטה | מנהל מכירות אזור מערב ישראל

"הזן המוביל הבא
לשתילות אביב-קיץ בישראל"

מבצע מיוחד למגדלים

מבצע מיוחד
2+1 על זרעי לארוס!

ההטבה תינתן בזרעים

רוצה ליהנות מהמבצע או לקבל פרטים
נוספים על הלארוס? השאר פרטים.

מבצע מיוחד למגדלים

מבצע מיוחד למגדלים

מבצע מיוחד
2+1 על זרעי לארוס!

ההטבה תינתן בזרעים

רוצה ליהנות מהמבצע או לקבל פרטים
נוספים על הלארוס? השאר פרטים.

    למבצע חזק של 1 + 2 >>